Scroll Top

Privacyverklaring

1 Inleiding.
In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u verwerken als u klant of gebruiker bent van onze webshop. Ook vertellen we waarom en hoelang we u gegevens bewaren en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van deze. Ook vermelden we hier informatie over de  partijen waar we mee samenwerken en ons beleid m.b.t. de beveiliging van deze gegevens.

2 Juridische gronden voor het gebruik van uw gegevens.
Wij hebben gegevens nodig vanwege contractuele afspraken tussen u en Proteam Bicycle Care, zoals de aankoop van een product of uw recht op garantie, dit is het geval bij:

 • Bestellen
 • Bezorging
 • Retour en reparaties

Ook kunnen we uw gegevens gebruiken bij “gerechtvaardigd belang” Hierbij houden we altijd uw privacy in het oog. Dit geldt voor:

 • Reviews (Google reviews)
 • Bezoek van proteambicyclecare.com
 • Account
 • Nieuwbrief en email
 • Social Media

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden.

3 Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?
Proteam Bicycle Care is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Proteam Bicycle Care stelt vast welke gegevens van u worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang. Ons bezoekadres is Kerkweg 7, 1906 AT, Limmen. U kunt ons telefonische bereiken op 06-50506094 of per email ron@proteaminfo.nl

4 Met wie worden uw gegevens gedeeld?
Uw gegevens worden alleen gedeeld met andere partijen als dat echt nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Het betreft dan de volgende partijen:  Logistieke partners (zoals PostNL), betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die reviews verzamelen. De partijen die van ons toegang verkrijgen tot uw gegevens mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens Proteam Bicycle Care. In verdachte situaties zijn wij verplicht om uw gegevens te delen met overheidsinstanties. Wij verkopen nooit uw gegevens aan derden!

5 Waar slaan wij uw gegevens op?
Wij slaan uw gegevens op in beveiligde databases waarbij we strenge beveiligingsmaatregelen hanteren. Vrijwel alle gegevens worden binnen de Europese unie opgeslagen.

6 Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
We bewaren uw gegevens nooit langer dan noodzakelijk is, daarna worden alle gegevens van u verwijderd. In de praktijk houdt dat het volgende in:

 • Inactieve klantenaccounts worden na 7 jaar verwijderd.
 • Factuur en betaalgegevens dienen we van de Belastingdienst 7 jaar te bewaren. Daarna worden de gegevens anoniem gemaakt. U dient dus zelf uw facturen goed te bewaren.
 • Klachten worden 5 jaar bewaard.

7 Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Proteam Bicycle Care en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@proteambicyclecare.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8 Cookies
Allereerst wordt er op de website van Proteam Bicycle Care gebruik gemaakt van functionele cookies. Deze cookies behoeven geen toestemming van de gebruiker aangezien deze nodig zijn om de website op een goede manier te laten werken. Een voorbeeld van deze functionele cookies zijn het opslaan van de producten in het winkelmandje en de mogelijkheid tot onthouden van de inloggegevens.

Daarnaast gebruiken we analytische cookies. Deze cookies worden geplaatst om de bezoeken op de site te kunnen monitoren. De resultaten van deze websitebezoeken gebruiken wij om de website te optimaliseren zodat jouw gebruikerservaring verbeterd kan worden.

Google Analytics
Omdat we een goed werkende site belangrijk vinden, en we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, hebben we een trackingscode op de site geplaatst. Doordat wij onze instellingen privacy vriendelijk hebben opgeslagen is er geen expliciete toestemming nodig voor deze cookies. Wat hebben wij hiervoor gedaan:

 • Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google
 • Het IP-adres is geanonimiseerd
 • Gegevens worden versleuteld (SSL) verstuurd (https://proteambicyclecare.com/)
 • De Google Analytics-cookie wordt niet met andere Google diensten gedeeld
 • De verzamelde gegevens worden niet met andere Google diensten gedeeld

De gegevens die verzameld worden via Google Analytics zullen maximaal 50 maanden worden bewaard.

9 Heeft u vragen of klachten?
Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u altijd contact met ons opnemen:

Geachte klant, i.v.m. vakantie zullen alle geplaatste orders op Maandag 5 Augustus verzonden worden, bedankt voor uw begrip en alvast veel plezier met onze producten!
Privacy Preferences